Covid 19 – vi åbner

Kære idrætsforening

Som vi skrev til jer forleden, så har smittetallet i Syddjurs kommune været kritisk højt og der var reel risiko for en nedlukning af hele kommunen.

Evt nedlukning vil mindst vare 1 uge eller mere, hvis smittetallet (incidens tallet) ikke er faldet til under 250.

Smittetallet for kommunen er faldet til omkring 130 (250 igangsætter nedlukning)

Derfor må vi forsat alle hjælpe hinanden med at forebygge at flere bliver smittet.

Smitten ses i især hos de unge bl.a. i forbindelse med idrætsaktiviteter.

Så husk at have fokus på:

 • at omklædningsrum kun bruges til kortvarig omklædning og ikke socialt samvær.
 • at transport til kamp i biler foregår med fordeling i “sociale bobler”, god udluftning, hygiejne og brug af mundbind, hvor afstandskravene er svære at overholde.
 • Husk ikke at dele drikkeflasker

Fra fredag den 21. maj gælder følgende retningslinjer:


Indendørs idræt:

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Kontaktsport – også med kropskontakt – er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
 • Regler for coronapas ved indendørs idræt:
  • Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt.
  • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
  • Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage stikprøvekontrol af coronapas. Der skal foretages kontrol for hver facilitet.
  • Stikprøvekontrol gælder for alle typer af lokaler og aktiviteter – opfordring til at føre journal efter hver stikprøvekontrol.
  • Kontrol kan udføres af frivillige, både instruktører og ledere.
  • Læs mere om coronapasset på coronasmitte.dk
 • Udendørs idræt:
  • Der gælder et forsamlingsforbud på 100 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.

Har I brug for sparring eller hjælp til at opstarte indendørs idræt, så tøv ikke med at kontakte udviklingskonsulent på idrætsområdet Kristian Olsen på krol@syddjurs.dk / 24904890.

Her kan I holde jer opdateret

I Syddjurs Kommune følger vi udviklingen i corona-situationen tæt og handler i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Vi henviser til nedenstående links, hvor I kan følge med i udvik-lingen og holde jer opdaterede:

Husk de altid gældende retningslinjer.

Rigtig god fornøjelse – og pas på hinanden.

Covid 19 – pr 1 marts 2021

Kære Idrætsforeninger

Som følge af udmeldingen om genåbning af udendørsaktiviteter følger her en række vigtige oplysninger.

Nye retningslinjer for udendørsidræt

Pr 1. marts 2021 gælder der nye restriktioner for udendørs idræt og foreningsaktivitet.

 • Udendørs idræt kan gennemføres med max 25 personer, det vil sige udendørs idræt er undtaget forsamlingsforbuddet på max 5 personer.
 • Indendørs idræt kan rykke udendørs, hvis der er mulighed for det og adgang til faciliteter.
 • Idræt udendørs kan gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges.
 • Der er ikke krav om corona-test i forbindelse med udendørs idræt.
 • Al indendørs idræt er lukket ned.
 • Omklædningsrum og klubhuse skal stadig være lukket, dog må der godt bruges toiletfaciliteter.

Ovenstående er hvad vi ved for nuværende. I de kommende dage vil der komme yderligere beskrivelser for hvordan disse restriktioner skal håndteres praktisk.

Så snart vi har mere uddybede information om de nye restriktioner sender vi endnu en mail ud til jer.

Husk at det overordnet forsamlingsforbud på 5 personer stadig gælder udenfor idræts- og foreningsaktiviteter.

Hvordan kommer vi i gang?

Mulighederne for udendørsaktiviteter er mange. Det vil i mange tilfælde være muligt at flytte den indendørs holdtræning udendørs og organisere den, så deltagerne får glæden ved at træne sammen samtidig med at den nødvendige indbyrdes afstand sikres.

I en tid hvor mange hjemsendte savner fysisk aktivitet og socialt samvær kan det også være, at det er muligt at tiltrække nye deltagere, hvis man ønsker det.

DGI har samlet gode råd til opstarten på deres hjemmeside. Her finder I både vejledning til kommunikation samt håndtering af situationen som foreningsledelse, træner og udøver.

Se www.dgi.dk/corona for mere.

Vi hjælper gerne med at finde brugbare arealer og udendørsfaciliteter som kan sikre at I kommer godt i gang med jeres foreningsaktiviteter.

I Syddjurs Kommune følger vi udviklingen i corona-situationen tæt og handler i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Vi henviser til nedenstående links, hvor I kan følge med i udviklingen og holde jer opdaterede:

Husk de altid gældende retningslinjer:

 • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer.
 • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
 • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Grundet COVID-19 udskydes den planlagte ekstraordinære generalforsamling.

Vi har tidligere annonceret en ekstraordinær generalforsamling den 20 januar kl 19.00. Den ekstraordinære generalforsamling bliver vi desværre nødt til at udskyde indtil situationen er normal igen.

En udskydelse og en ny dato skal jf. vedtægterne annonceres i HIF bladet. Der for kan vi først planlægge en ny dato når vi kender udgivelsen af HIF bladet næste gang.

Vi står overfor at skulle have valgt 3 (gerne 5) til det nye forretningsudvalg.

Dette grundet:

Jens (Formand), Calle (Kasserer) og Maibritt (Sekretær) har valgt, at trække sig fra Forretningsudvalget pr. 20.01.2021. Beslutningen står ikke til at ændre.

Alle skal derfor overveje om de ikke har et ønske om at træde til og være med til at føre HIF videre.

Vi har brug for personer fra alle områder af HIF. Alle afdelinger bør kunne finde kandidater der kan træde ind i forretningsudvalget.

Send gerne forslag til Kontor@hornslet-if.dk hurtigst. Så vi på den kommende ekstraordinære generalforsamling kan få valgt et stærkt Forretningsudvalg der repræsenterer hele Hornslet Idrætsforening.

delvise nedlukning Syddjurs Kommune

På baggrund af Regerings udmelding ved dagens pressemøde udvides den delvise nedlukning til yderligere 31 kommuner – herunder Syddjurs Kommune.

Følgende retningslinjer er derfor gældende i Syddjurs Kommune fra den 11. december kl. 16.00 til den 3. januar:

 • Al indendørs idræt lukkes ned
 • Udendørs idræt kan fortsat gennemføres, når de øvrige retningslinjer følges
 • Forsamlingsforbuddet om max 10 personer gælder alle uanset alder
 • Myndighederne opfordrer til, at man tager restriktionerne fra sin hjemkommune med sig, hvis man krydser kommunegrænsen.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget
 • Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere gælder kun udendørs – ikke indendørs.

Deadlines HIF bladet 2021

Tak for alle de fine indlæg i dette års sidste blad, der lige straks udkommer.
Næste års deadlines er som følger:

HIF blad Nr. 1, 2021 – Uge 12 – deadline 26.02.2021- udkommer 22.03.2021
  HIF blad Nr. 2, 2021 – Uge 21 – deadline 29.04.2021 – udkommer 25.05.2021
  HIF blad Nr. 2, 2021 – Uge 31 – deadline 02.07.2021 – udkommer 02.08.2021
  HIF blad Nr. 4, 2021 – Uge 47 – deadline 29.10.2021 – udkommer 22.11.2021 

Overhold venligst deadline – det gør mit arbejde så meget nemmere 🙂 
Indslag fra jeres afdelinger modtages på min mail.

Uddeleger gerne opgaverne 🙂 

Glæder mig til en ny sæson – med super indhold.
Kathrine Hovesen61373709

Nye regler Covid 19

Nye restriktioner rammer idrætten

Statsminister Mette Frederiksen holdt fredag eftermiddag pressemøde, hvor en række nye restriktioner blev annonceret, og flere af dem har konsekvenser for idrætten.

 • 18. SEP 2020 16:56
 • NYHEDER FORENING
 • AF: LARS HESTBECH
 • De restriktioner, der de seneste uger har været gældende i København og omegn, bredes nu ud til hele landet
 • De nuværende retningslinjer for idrætten er fortsat gældende – dog sænkes forsamlingsforbuddet fra 100 til 50 i hele landet
 • Udvidelsen af superligaordningen til andre idrætter udsættes
 • Superligaen i fodbold må ligeledes maks. lukke 500 tilskuere ind til kampene

Alt ovenstående gælder pt. indtil den 4. oktober 2020.

Retningslinjerne kan foreningerne som altid finde på www.dif.dk/corona.

Må vi så stadig arrangere stævner og turneringskampe i foreningerne?

For en god ordens skyld: Ja, det må I gerne. Udover restriktionerne ovenfor, så gælder retningslinjerne stadig. Det vil sige, at man stadig må arrangere stævner og turneringskampe, men at det nye forsamlingsforbud på 50 skal håndhæves, og man skal sikre, at der aldrig er mere end 50 samlet på samme sted og samtidigt. Man må altså stadig gerne tidsopdele stævner, og hvis det er over store geografiske arealer, må man stadig være op til 500 deltagere.

Sociale aktiviteter skal aflyses

Det sociale liv har stor betydning for idrættens fællesskaber, men i dagens udmelding er der en meget tydelig anbefaling om, at alle sociale aktiviteter i fritidstilbud aflyses. Dette opfordrer DIF kraftigt til, at både forbund og foreninger følger.

Nye regler for klubhuse med café eller restaurant

Fra og med torsdag blev det obligatorisk at bære mundbind på cafeer og restauranter i de 17 københavnske kommuner, hvor der er indført skærpede retningslinjer. Dét gælder nu hele landet. I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer. Det betyder, at man i klubhusenes cafeer og restauranter skal bære mundbånd, når man er ståede, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet. Det kan virke ulogisk, hvis man lige har dyrket motion sammen uden mundbind, men det er vilkårene. Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22.00.


DIF udsendte fredag en pressemeddelelse om situationen – blandt andet med et budskab til de frivillige, som bliver ramt af restriktionerne. Den kan læses her.

BMX Hornslet

Med støtte fra forskellige fonde er det nu blevet en realitet at vi kan starte med BMX i Hornslet. Vi mangler samtidig nogle ildsjæle der kunne tænke sig at være trænere for de nye hold. Cyklerne vil udover BMX holdene blive brugt i andre sportsgrene som Esport, Kropamok etc.

Hornslet IF lukker ned i 14 dage

I HIF har vi besluttet at efterleve Regeringens anvisninger. Alle aktiviteter i Hornslet IF aflyses de næste 2 uger.

Det betyder at alle aktiviteter er lukket fra torsdag den 12.03.2020 til og med søndag den 29.03.2020.

Vi vil selvfølgelig følge situationen nøje, og opdatere jer i forhold til opstart igen.

Vi håber I vil følge med foreningens hjemmeside og Facebook side.

Vi står nu sammen og respekterer at vi må passe på hinanden.

Med venlig hilsen

Hornslet IF Hovedbestyrelsen

1 2