Samværspolitik

Sådan er vi sammen i vores forening.

Samværspolitik
Formål:

Formålet med Hornslet IF’s samværspolitik er, at skabe en fælles forståelse for samvær, at beskrive etiske retningslinjer for samværet i klubben og at skabe tryghed og en konstruktiv stemning.
Endvidere har vores samværspolitik også til formål at synliggøre vores holdninger, og at tilgodese og beskytte det enkelte barn/den enkelte idrætsudøver mod krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb. Men også beskyttelse af trænere/ledere mod rygter om samme. Desuden at skabe sikkerhed, så aktive tør deltage i Hornslet IF’s arrangementer.

Definition:
Med Hornslet IF’s arrangementer menes: Træning, kamp, møder, fester, ture og andre aktiviteter der afholdes af trænere/ledere med deltagelse af holdet.

Kontaktpersoner:
Kontaktpersoner vedrørende samværspolitikken er Hovedbestyrelsen.

Samvær og velfærd:
Med følgende retningslinier vil vi som Hovedforening gerne signalere, hvordan vi i fællesskab bør optræde, så Hornslet IF bliver et godt og trygt sted at være, både for idrætsudøvere, forældre, trænere og ledere.

I Hornslet IF taler vi ordentligt til hinanden. Hvis trænere/ledere eller forældre ser eller hører noget, der kan virke stødende på andre, bør de sige fra og tilkendegive, at det ikke accepteres i klubben.
Trænere/ledere skal ikke have eneansvaret for et hold. Der skal helst være en hjælper tilknyttet.
Vi respekterer et nej, også i leg.
I forbindelse med ture/stævner o.l. er der altid mindst 2 voksne med, hvor den ene har udfyldt og afleveret en børneattest til bestyrelsen.
Vi går ikke i det modsatte køns omklædningsrum.
Trænere/ledere må ikke gå alene med et enkelt barn i omklædningsrummet.
I omklædningsrummene er al brug af mobiltelefoner (billeder, sms, mms, facebook, mail og lignende) ikke tilladt.
Trænere/ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
Vi opfordrer forældre til at deltage i børnenes/den unges idrætsliv, da de kender børnene/den unge bedst, og derfor kan de bedst orientere trænere/ledere eller siddende formand hvis deres barn/unge mistrives.
Hvis en træner/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal han/hun kontakte afdelingsformand eller en anden fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols. Derved får eventuelle ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke lov at sprede sig.
Alle har pligt til at gå til afdelingsformanden eller Hovedbestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
Hovedbestyrelsen eller afdelingsformanden har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og skal reagere hurtigt på dem (se bilag med beredskabsplan).
Alkohol:

 1. Der henvises til gældende lovgivning om udskænkning/salg af alkohol.

Rygning:

 1. Der må ikke ryges i Hornslet IF’s klubhus eller i omklædningsrummene. Vi henviser til udendørsareal.

Euforiserende stoffer:

 1. Indtagelse og i særdeleshed salg af euforiserende stoffer er forbudt i Danmark. Vi vil derfor på ingen måde acceptere at idrætsudøvere, trænere eller ledere indtager eller er påvirket af euforiserende stoffer ved klubbens arrangementer. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra alle klubbens arrangementer.
 2. Ved salg af euforiserende stoffer i forbindelse med klubbens arrangementer, vil der blive indgivet politianmeldelse mod sælger.
  Doping:
 3. Doping accepteres ikke i Hornslet IF. Så i tilfælde af, at en idrætsudøver, træner eller leder indtager eller anvender doping, vil det betyde øjeblikkelig bortvisning og karantæne.
 4. Ved salg af doping i og omkring klubben, vil der blive indgivet politianmeldelse mod sælger.

Børneattest:

 1. Hornslet IF indhenter børneattest på alle, der i idræts øjemed har med børn og unge at gøre. Vær opmærksom på ”skolelærerparagraffen” om beskyttelse af børn og unge under 18 år.
 2. Børneattester skal fornyes for alle min. hvert 3. år

Generelt:

Hver afdeling i Hornslet IF udarbejder, ud over de generelle retningslinier, et selvstændigt tillæg for samvær og velfærd i afdelingen, ud fra medfølgende ”Bilag til Samværspolitik”.

Ved brud på Hornslet IF’s retningslinier, rettes henvendelse til Hovedbestyrelsen (formanden). Det er Hovedbestyrelsen der fastsætter eventuel karantæne eller bortvisning.

Denne samværspolitik kan løbende ændres af Hornslet IF’s Hovedbestyrelse, men skal tages op til revision 1 gang årligt i forbindelse med Hovedbestyrelsens generalforsamling.

Samværspolitikken har været til høring i afdelingerne og godkendt på møde 15/9-2009

Bilag til samværspolitik

Hver afdeling i Hornslet IF udarbejder selvstændige retningslinier for samvær og velfærd ud fra følgende stikord:

 1. I hallen/på banen

Træneren kommenterer holdet og kun træneren
Respekt for modstander/dommer
Forældre kommenterer ikke egne eller andre hold
Vi fejrer sejren sammen
Vi trøster når det gør ondt
Vi viser hvordan
Vi mobber ikke hinanden
Vi er mindst tre aldrig to
Vi glæder os, når andre gør det godt
Det er træneren, der kommenterer kamp/træning
Vi nedgør ikke vores gæster

 1. I omklædningsrummet

Ingen brug af kamera og mobil i omklædningsrum
Respekt for forskellighed/religion
Respekt for inventar

 1. I bilen til kamp

Man møder ikke op spirituspåvirket og kører til kamp (man drikker ikke dagen før)
Man overholder hastighedsgrænserne
Man kører kun med fastspændte personer

 1. I cafeteriet

Man drikker sig ikke fuld
Man respekterer andre
Respekterer rygeforbud i hallen
Man rydder op efter sig

 1. Fysisk kontakt

Skadet spiller
Teknisk instruktion
Spontan reaktion
Beredskabsplan

Hvis det sker:
Hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb / pædofili skal følgende ske:

Kontakt straks foreningens formand i den afdeling, hvor overgrebet har fundet sted, eller det andet bestyrelsesmedlem som sidder med et særligt ansvar for dette område.

Undlad at tale med andre om sagen – heller ikke de skadede børn eller børnenes kammerater.

Afdelingsformanden/bestyrelsen vil herefter gå frem efter følgende punkter:

 1. Skaf overblik over sagen, og kontakt politiet og foretag anmeldelse.

Orientér børnenes forældre om anmeldelsen og gør opmærksom på, at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder (kommunens socialforvaltning)

Kontakt DGI Østjylland: e-mail: oestjylland@dgi.dk – tlf. 7940 4300
Råd den mistænkte til at søge juridisk bistand & tilbyd den mistænkte en faglig bisidder under samtaler med foreningen, konsulenter, myndigheder o.l.

 1. Underret de sociale myndigheder
 2. Der er udpeget én presseansvarlig.

Det er kun denne person som udtaler sig til pressen, og alle andre henviser til pågældende.
Ved radio- og tv-interview sikres at vedkommende får en grundig forudgående orientering om hvad der vil blive spurgt om.
Ved interviews med skrivende journalister sikrer den presseansvarlige sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning – med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser.

 1. Tag stilling til hvem af de to ansvarlige, der har sikret sig god indsigt i sagen, som foreningens medlemmer, og forældre med tilknytning til foreningen, kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos.
 2. Orientér foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen. Der er brug for en saglig og neutral information om sagens fakta.

Understreg at der er udpeget én presseansvarlig, og at alle andre afstår fra at udtale sig til pressen.

Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos. (jvf. punkt 4)

Tag stilling til hvem der skal orienteres på et møde, og hvem der kan orienteres pr. brev.