Fritid for alle

Søg tilskud til fritidsaktiviteter.

Fritid for alle

At være medlem af en idrætsforening giver et socialt fællesskab og sjove oplevelser, sammen med andre børn og unge. For nogle familier kan det dog være en udfordring at afholde udgifterne til børnenes fritidsinteresser, på grund af en presset økonomi.

I Hornslet IF vil vi gerne opfordre til, at man som forælder benytter den mulighed som Syddjurs Kommune giver, for at få støtte på op til 1.000 kr. pr. barn/ung mellem 6-17 år til selve aktiviteten samt op til 1.000 kr. til udstyr eller udgifter, der relaterer sig til stævner.

Sådan ansøger I

Det er ikke svært at ansøge og den socialfaglige rådgiver på skolen kan hjælpe med vejledning om, hvordan man søger. Man kan også kontakte hovedbestyrelsen på web@hornsletif.dk for at få hjælp til at ansøge. Så laver Hornslet IF ansøgningen på barnets vegne – blot er det vigtigt at vi kan mødes, da skemaet skal underskrives af indehaveren af forældremyndigheden.

Læs mere om muligheden i hos Syddjurs Kommune:
https://www.syddjurs.dk/da/borger/boern-unge-og-familie/familier-med-saerlige-behov-1/fritid-for-alle/

Kontakt Syddjurs Kommune, Social og Familie på tlf. 87 53 53 80, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er i målgruppen for tilskud.