Hovedbestyrelsen

Læs om hvem vi er og hvordan vi er organiseret.

Michael Møller Jensen

Bestyrelsesmedlem

Tlf. 5366 5236
mmj@houseweb.dk

Elisabeth Duelund

Kasserer

Jørgen Bang

Bestyrelsesmedlem

Hornslet IF er organiseret i en hovedforening og en række afdelinger.

Foreningen ledes til daglig af en hovedbestyrelse, men har uddelegeret en stor del af arbejdet til selvstændige afdelingsbestyrelser i de enkelte afdelinger.

Det giver selvstændighed og ansvar til afdelingerne og tillader at hovedbestyrelsen kan koncentrere sig om at udvikle foreningen på aktiviteter og nye tiltag.