Referater


Bestyrelsesmøde den 03.06.2015

Deltagere: Rasmus Langballe (ny), Jan, Henrik, Rene, Jens, Karsten, Claus

Afbud fra Morten.

Byggeri
Byggeriet er pt. i licitation. Hallen skal kunne bruges fra uge 33.

Der er lånt penge med Kommune garanti. Pengene skal bruges til energi renovering.

Bl.a vil vi kunne opnå stor besparelse på varme udgifterne.

Bonne rykker for at få lov at levere udstyr som han har på lager.

Julefrokost
Julefrokost pris 295 kr. Jan får trykt 500 billetter, hvor han vil forsøge at sælge mindst 100 billetter inden sommerferien.

Medlem af Hallen
Jan har udarbejdet en skrivelse, hvor foreninger kan blive medlem af Hornslet Hallerne for 250 kr.

Mulige medlemmer:

Becker Dans
Motionscentret
AOF
Handelsstandsforening
Tambur
HIF
Leons
Rotary
Bokseklubben

Generalforsamling
Jan finder en dato for generalforsamling ultimo september 2015.

Jens
Hvornår skal vi have åbent i cafeen?

Hvad gør vi med fodboldspillere som selv har øl med, når cafeen har lukket?

Forslag et køleskab med øl og en pengekasse.

Karsten
Der er nu trådløst netværk i hele hallen.

Forsikringsskader – status der mangler et nr. på bilen som begik skaden plus opfølgning på flere andre forsikringssager.

Halbooking – næste sæson er næsten klar.

Karate vil gerne have nogle prikker på gulvet til at markere, hvor de skal stille op.

Det klares i forbindelse med om lakering af gulvene.

I august bliver hal gulvene som nye. Vi skal kommunikere, at der skal passes på gulvet og
inventaret.

Gulvene skal ses efter. Det klarer Henrik og Kristian.

Det er ny hjemmeside på vej.

Karsten er kommet med på er uddannelsesforløb hos DGI.

Evt.
Næste bestyrelsesmøde i august 2015.

Hvordan håndterer vi bokseklubben som har rocker relaterede medlemmer?

Jan giver stor ros til Karsten. Karsten er kommet godt i gang og brugerne af hallen er generelt tilfredse.

Der er et ønske fra HIF om et pokalskab i forgangen eller cafeen.

Der er polemik omkring, hvem der har ejendomsret over f.eks. kontor og møbler (HIF eller HH).

Med hensyn til offentliggørelse af mødereferater. Fremover sørger Karsten for at redigere
referaterne (fortrolige sager bort redigeres) og lægge referaterne på hjemmesiden.