En forening i Hornslet IF

Spilleplan Petanque 2020

       Spilleplan 2020 Petanque
Der er alm. træning: søndag hele året kl. 10.00
Dog ikke  PÅSKEDAG og PINSEDAG
Tirsdage i april og tirsdage i sept.  kl 1800
Tirsdag fra 5. maj til tirsdag  25. august kl 1900.
Tirsdage fra 1. okt. til 31. marts kl. 1400
tirsdag 16. juni kl. 1900 1. afd. Supermelee
Søndag 21. juni kl. 1000 1. afd. Flaskespil
Søndag 28. juni kl. 1000 2. afd. flaskespil
Tirsdag   7. juli kl. 1900 2. afd. Supermelee
Søndag 12. juli kl. 1000 3. afd. flaskespil
Tirsdag 21. juli kl. 1900 3. afd. Supermelee
Søndag 26. juli kl. 1000 4. afd. Flaskespil
Tirsdag   4. aug kl. 1900 4. afd. Supermelee
Tirsdag 11. aug kl. 1900 5. afd Supermelee
Søndag 16. aug. kl. 1000 5. afd. Flaskespil
Tirsdag   1. sept. kl. 1800 6. afd. Supermelee
Søndag   6. sept. kl. 1000 HIF Klubmesterskab (se opslag)
søndag 13. sept. kl. 1000 6. afd. flaskespil
Tirsdag 22. sept. kl. 1800 7. afd. Supermelee
Søndag 27. sept. kl. 1000 7. afd. Flaskespil
Onsdag   7. okt. kl. 1900 Medlemsmøde og  afslutning

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.