En forening i Hornslet IF

Petanque Flaskespil 2021

25.04 16.05 06.06 20.06 18.07 15.08 12.09 26.09
2 Lili Staugaard 36 39 22 34 25 0 156
3 Anna Thomsen 37 26 0 A 0 34 30 127
4 Arne Høstrup 39 0 27 f 36 0 32 134
5 Susanne Kristiansen 10 26 34 l 0 24 0 94
6 Grethe Munkholm 26 34 31 y 39 39 25 194
7 Tove Pilgaard 30 24 39 s 38 39 31 201
13 Erna Sørensen 13 0 0 29 11 30 83
14 Åse F. Gudiksen 0 29 34 31 27 32 153
16 Gerda Jørgensen 0 0 0 0 29 17 46
19 Bent Knudsen 0 27 0 0 37 0 64
21 Henning Kristiansen 38 33 39 0 0 0 110
24 Ingrid Andersen 33 0 0 31 33 0 97
33 Ove Larsen 34 35 39 19 25 39 191
34 Karen Sørensen 29 39 23 39 29 28 187
36 Kurt Laursen 32 30 24 29 30 32 177
37 Stella Andersen 32 39 30 A 29 26 0 156
41 Tove Høstrup 38 39 39 f 39 21 27 203
43 Tove Bargisen 22 32 31 l 31 35 37 188
44 Svend Bargisen 39 39 29 y 34 30 39 210
45 Vagn Petersen 24 0 27 s 0 39 36 126
46 Margit Troelsen 34 0 19 t 0 39 31 123
64 Geerth Larsen 35 39 39 28 31 0 172
65 Birgit Larsen 39 19 30 31 27 0 146
67 Bent Pedersen 36 29 32 0 39 0 136
69 Lars Foersom 29 23 33 25 32 0 142
70 Gitte Foersom 26 25 34 23 31 0 139

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.