En forening i Hornslet IF

Nyheder

Petanque klubmesterskab 2021
Kære Petanquespillere:
Sommeren nærmer sig sin afslutning, og traditionen tro holder vi en lille grillfest, samt nogle petanque spil.
Det foregår søndag den 5. september 2021, og programmet er:
Kl. 09:30 Foreningen serverer en forfriskning
Kl. 10:00  Spillet sættes i gang, der spilles 2 kampe inden der grilles.
Kl. 12:00 Grill af egne medbragte pølser/bøffer el. andet
Kl. 13:00 Spillet fortsættes med yderligere 1 kamp
Kl. 15:00 Afslutning, præmieoverrækkelse og fotoseance
Efter spillet er klubben vært ved en kop kaffe.
Klubben sørger for den tændte grill, samt sennep/ketchup/remoulade til dem der behov herfor.
Tilmeldingsfrist er tirsdag den 24. august 2021.
Prisen for deltagelse er kr. 30,00 pr. spiller.
Petanque Spillet afvikles over 3 kampe, med fast makker.
Tilmelding kan ske på opslaget i klubhuset, eller direkte til mig. Hvis du ikke kan finde en makker,
så tilmeld dig alligevel. Det kan være vi på den måde kan etablere flere hold.
Med venlig hilsen
Tove Høstrup

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.