En forening i Hornslet IF

Flasketurnering 2021

25.04 16.05 06.06 20.06 18.07 15.08 12.09 26.09
1 Benny Larsen 0 0 0
2 Lili Staugaard 36 39 22
3 Anna Thomsen 37 26 0
4 Arne Høstrup 39 0 27
5 Susanne Kristiansen 10 26 34
6 Grethe Munkholm 26 34 31
7 Tove Pilgaard 30 24 39
8 Allan Bloch 0 0 0
11 Karna Martinussen 0 0 0
12 Svend Martinussen 0 0 0
13 Erna Sørensen 13 0 0
14 Åse F. Gudiksen 0 29 34
15 Ena Sørensen 0 0 0
16 Gerda Jørgensen 0 0 0
17 Ingrid Petersen 0 0 0
19 Bent Knudsen 0 27 0
20 Gerda Bang 0 0 0
21 Henning Kristiansen 38 33 39
24 Ingrid Andersen 33 0 0
26 Carl Thusgaard 0 0 0
33 Ove Larsen 34 35 39
34 Karen Sørensen 29 39 23
36 Kurt Laursen 32 30 24
37 Stella Andersen 32 39 30
41 Tove Høstrup 38 39 39
43 Tove Bargisen 22 32 31
44 Svend Bargisen 39 39 29
45 Vagn Petersen 24 0 27
46 Margit Troelsen 34 0 19
47 Jonna Rasmussen 0 0 0
48 Henning Rasmussen 0 0 0
49 Uffe Baun 0 0 0
55 Aase S. Saabye 0 0 0
56 Erling Saabye 0 0 0
57 Kent Mikkelsen 0 0 0
64 Geerth Larsen 35 39 39
65 Birgit Larsen 39 19 30
67 Bent Pedersen 36 29 32
68 Lauge Kjærgaard 0 0 0
69 Lars Foersom 29 23 33
70 Gitte Foersom 26 25 34
0
97
63
66
70
91
93
0
0
0
13
63
0
0
0
27
0
110
33
0
108
91
86
101
116
85
107
51
53
0
0
0
0
0
0
113
88
97
0
85
85

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.