Indkaldelse til generalforsamling og medlemsmøder

Hornslet IF afholder generalforsamling og medlemsmøder i september/oktober.

Generalforsamling

Hornslet IF afholder og indkalder hermed til generalforsamling torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.30, i det store mødelokale i Hornslet Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Budget og fastsættelse af hovedforeningskontingent til godkendelse
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 medlemmer på ulige år
 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 8. Valg af 1 revisor for 2 år på ulige år
 9. Valg af en revisorsuppleant for 1 år
 10. Evt.

Eventuelle forslag skal være formand Mikkel Pilehave Jensen, Fuglevænget 57, 8543 Hornslet, mj@cm3.dk i hænde senest torsdag den 13. oktober 2022.

Medlemsmøder

Badminton – onsdag den 21. september 2022 kl. 19 i Hornslet Hallens mødelokale – eventuelle forslag skal være formand Henning Kristiansen, Havevej 7, Hornslet, hifbadminton@privat.dk i hænde senest den 7. september 2022.

Fodbold Støtteforening – onsdag den 21. september kl. 18.30 – eventuelle forslag sendes til post@hornsletfodbold.dk senest den 7. september 2022.

Fodbold – onsdag den 21. september 2022 kl. 19 – eventuelle forslag sendes til post@hornsletfodbold.dk senest den 7. september 2022.

Gymnastik – torsdag den 29. september 2022 kl. 19 – eventuelle forslag kan sendes til formand Pernille Feldballe, Alpedalen 24 st.tv, Hornslet, pkjm1@hotmail.com senest den 15. september 2022.

Håndbold – torsdag den 22. september 2022 kl. 19 i det store mødelokale i Hornslet Hallen – eventuelle forslag skal være indsendt til formand Mikkel Pilehave Jensen, Fuglevænget 57, Hornslet, haandbold.formand@hornslet-if.dk senest den 8. september 2022.

KropAmok – tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19 i pavillonen ved Hornslet Hallen – eventuelle forslag skal være indsendt til formand Michael Møller Jensen, Kringelvej 18, Hornslet,  mmj@houseweb.dk senest den 20. september 2022.

Petanque – tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 19 i Hornslet Hallens klublokale – eventuelle forslag skal være formand Grethe Fjeldsted Munkholm, Rosenvang 29, Hornslet i hænde senest den 20. september 2022 – Dette er samtidig sæsonafslutning.

Svømning – onsdag den 14. september 2022 kl 19.00 i Hornslet Hallens klublokale – eventuelle forslag skal være formand Elisabeth Melchiorsen, Ballesvej 20, Hornslet i hænde senest den 31. august 2022.

Tennis – tirsdag den 20. september 2022 kl. 19 i klubhuset – eventuelle forslag skal være afleveret til Henning Kristiansen, Havevej 7, Hornslet, henningkr@privat.dk senest den 6. september 2022.

Dagsorden for afdelingsmøderne

(de enkelte møder kan have tilføjelser til nedenstående)

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning, driftsregnskab og budget
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 5. Eventuelt.

20. august 2022