Indkaldelse til generalforsamling og medlemsmøder

Hornslet IF afholder generalforsamling og medlemsmøder i oktober.

Generalforsamling

Hornslet IF afholder og indkalder hermed til generalforsamling mandag den 30. oktober 2023 kl. 19.00, i det store mødelokale i Hornslet Hallen.

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Budget og fastsættelse af hovedforeningskontingent til godkendelse
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 medlemmer på ulige år
 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 8. Valg af 1 revisor for 2 år på ulige år
 9. Valg af en revisorsuppleant for 1 år
 10. Evt.

Eventuelle forslag skal være kasserer Mikkel Pilehave Jensen, Fuglevænget 57, 8543 Hornslet, mj@cm3.dk i hænde senest mandag den 16. oktober 2023.

Medlemsmøder

Ved en fejl er datoerne herunder ikke meldt ud i tide, hvilket ifølge vedtægterne skal ske en måned før. Vi håber dog på jeres forståelse ift. at få afviklet møderne alligevel. Er dette ikke tilfældet, bedes I tage kontakt til afdelingen.

Badminton – Onsdag d. 4. oktober 2023 kl. 19.00
i Hornslet Hallen – eventuelle forslag skal være
formand Henning Kristiansen, Havevej 7, Hornslet,
hifbadminton@privat.dk i hænde senest d. 20.
september 2023.

Fodbold støtteforeningen – Onsdag d. 4. oktober
2023 kl. 18.30 i Hornslet Hallen.

Fodbold – Onsdag d. 4. oktober 2023 kl. 19.00
i Hornslet Hallen – eventuelle forslag sendes til
post@hornsletfodbold.dk senest d. 20. september
2023.

Gymnastik – Torsdag d. 12. oktober 2023 kl. 19.00
i Hornslet Hallen – eventuelle forslag skal være
formand Esben Wøldike, Eskerodvej 56, Hornslet,
esben@woeldike.net i hænde senest d. 28.
september 2023.

Håndbold – Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 19.00
i Hornslet Hallen – eventuelle forslag skal være
formand Mikkel Pilehave Jensen, Fuglevænget 57,
Hornslet, haandbold.formand@hornsletif.dk i hænde
senest d. 27. september 2023.

Motion – Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 19.00
i Hornslet Hallen – eventuelle forslag sendes til
bestyrelsenhifmotion@gmail.com senest d. 26.
september 2023.

Svømning – Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 19.00
i Hornslet Hallen – eventuelle forslag skal være
formand Elisabeth Melchiorsen, Ballesvej 20,
Hornslet, edueholm@yahoo.dk i hænde senest d.
26. september 2023.

Tennis – Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 19.00 i
klubhuset – eventuelle forslag skal være formand
Henning Kristiansen, Havevej 7, Hornslet,
henningkr@privat.dk i hænde senest d. 27.
september 2023.

Petanque – Tirsdag d. 10. oktober kl. 19.00 i
Hornslet Hallens Klublokale – eventuelle forslag
skal være formand Tove Høstrup, Fuglevænget 79,
Hornslet – i hænde senest 26. september 2023,
gerne på mail: tove@rosenholmsnet.dk

Dagsorden for afdelingsmøderne

(de enkelte møder kan have tilføjelser til nedenstående)

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretning, driftsregnskab og budget
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 5. Eventuelt.

18. september 2023