Endelig dagsorden til generalforsamling

Hornslet IF afholder generalforsamling torsdag d. 27. oktober 2022.

Generalforsamling

Hornslet IF har modtaget to forslag til dagsordenen, for vores generalforsamling torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.30, der afholdes i det store mødelokale i Hornslet Hallen.

Endelig dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Årsregnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  1. Hovedbestyrelsen tager initiativ til hurtigst muligt at etablere en afdelingsbestyrelse for HIF Motion.
  2. Ændring til vedtægternes § 10, hvor “… finder sted hvert år mellem 1. september og 15. oktober” foreslås ændret til “… finder sted hvert år i ugerne 40 eller 41”.
 5. Budget og fastsættelse af hovedforeningskontingent til godkendelse
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 medlemmer på ulige år
 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 8. Valg af 1 revisor for 2 år på ulige år
 9. Valg af en revisorsuppleant for 1 år
 10. Evt.

19. oktober 2022