Generalforsamlinger


Generalforsamlinger i Hornslet Idrætsforening 2015 for perioden 1/7-2014 til 30/6-2015.

Hovedafdelingen afholder generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.30 i klublokalet i Hornslet hallerne.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelse og udvalg.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede driftsregnskab, status og budgettet for det kommende år.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer (for hoved- og afdelingsregnskaber) og 2 suppleanter.
 7. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formand Bjarne Højgaard, Skovvænget 6, 8543 Hornslet i hænde senest den 1. oktober 2015.

 

DAGSORDEN iflg. vedtægten for de ordinære generalforsamlinger i afdelingerne er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning, driftsregnskab og budget.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Eventuelt.

FODBOLDAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den15 september i mødelokalet. Eventuelle forslag skal være formand Thomas Bang, Ellekærparken 33, 8543 Hornslet i hænde senest den1 september 2015 .Støtteforeningen afholder generalforsamling kl. 18.30 i mødelokalet. Eventuelle forslag skal være formand Allan Damborg Jensen, Møllestedet12, 8543 Hornslet i hænde senest den 1 september 2015.

 

SVØMMEAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 22 september i mødelokalet. Eventuelle forslag skal være formand Elisabeth Dueholm, Ballesvej 20, 8543 Hornslet i hænde senest den 8 september 2015.

TENNISAFDELINGEN afholder generalforsamling tirsdag den 22 september kl. 19.00 i tennishuset. Eventuelle forslag skal være formand Svend Pettersson, Enghavevej 26, 8543 Hornslet i hænde senest den 8 september 2015.

HÅNDBOLDAFDELINGEN afholder generalforsamling torsdag den 24 september kl. 19.00 i klublokalet. Eventuelle forslag skal være formand Henrik Frederiksen, Ribesvænget 4, 8543 Hornslet i hænde senest den 10 september 2015.

GYMNASTIKAFDELINGEN afholder generalforsamling torsdag den 24 september kl. 19.00 i mødelokalet. Eventuelle forslag skal være formand Dorte Lykke, Vibevej 21, 8543 Hornslet i hænde senest den 10 september 2015.

BADMINTONAFDELINGEN afholder generalforsamling den tirsdag den 6 oktober kl. 19.00 i mødelokalet. Eventuelle forslag skal være formand Henning Kristiansen, Havevej 7, 8543 Hornslet i hænde senest den 22 september 2015.

PETANQUEAFDELINGEN afholder generalforsamling den tirsdag den 6. oktober 2014 kl. 19.00 i klublokalet. Eventuelle forslag skal være formand Lili Staugaard, Rosenholmvej 25, 8543 Hornslet i hænde senest den 22. september 2015.