Gadeidræt

GAMEDGI og DIF er gået sammen om Bevæg dig for livet – Gadeidræt for, at flere unge skal blive aktive og særligt, at inaktive unge skal blive aktive.

Fire indsatser

Målet med Bevæg dig for livet – Gadeidræt er at understøtte udbredelsen af gadeidræt i Danmark gennem følgende fire indsatser:

  1. Opstarts- og forankringsstøtte til nye initiativer
  2. Uddannelse af instruktører, ledere og mentorer
  3. Stærkere netværk på tværs af gadeidrætterne
  4. Store fælles events som løftestang for udbredelse af gadeidræt og et grundlag for samskabelse med gadeidrætsaktører i Danmark

https://www.bevaegdigforlivet.dk/fokusomraader/gadeidraet