Grundet COVID-19 udskydes den planlagte ekstraordinære generalforsamling.

Vi har tidligere annonceret en ekstraordinær generalforsamling den 20 januar kl 19.00. Den ekstraordinære generalforsamling bliver vi desværre nødt til at udskyde indtil situationen er normal igen.

En udskydelse og en ny dato skal jf. vedtægterne annonceres i HIF bladet. Der for kan vi først planlægge en ny dato når vi kender udgivelsen af HIF bladet næste gang.

Vi står overfor at skulle have valgt 3 (gerne 5) til det nye forretningsudvalg.

Dette grundet:

Jens (Formand), Calle (Kasserer) og Maibritt (Sekretær) har valgt, at trække sig fra Forretningsudvalget pr. 20.01.2021. Beslutningen står ikke til at ændre.

Alle skal derfor overveje om de ikke har et ønske om at træde til og være med til at føre HIF videre.

Vi har brug for personer fra alle områder af HIF. Alle afdelinger bør kunne finde kandidater der kan træde ind i forretningsudvalget.

Send gerne forslag til Kontor@hornslet-if.dk hurtigst. Så vi på den kommende ekstraordinære generalforsamling kan få valgt et stærkt Forretningsudvalg der repræsenterer hele Hornslet Idrætsforening.