En forening i Hornslet IF

Supermelee 2019

SUPERMELEE 2019
nr. Navn Efternavn 09.04 07.05 28.05 11.06 09.07 27.08 17.09 24.09 total plads.
2 Lili Staugaard 16 15 7 0 23 61 12
3 Anne M. Thomsen 15 26 26 26 20 113 2
5 Susanne Kristiansen 24 15 x 18 26 83 8
6 Grethe Munkholm 26 22 x x 23 71 11
12 Svend Martinussen x 22 23 9 x 54 14
15 Ena Sørensen 17 19 26 26 20 108 4
20 Gerda Bang x x x x 19 19 28
21 Henning Kristiansen 18 x x x x 18 29
26 Carl Thusgaard x x 17 x 22 39 20
33 Ove Larsen x x 17 x x 17 30
36 Kurt Laursen x 16 2 20 20 58 13
37 Stella Andersen x x 26 14 x 40 19
41 Tove Høstrup 26 26 x 24 x 76 9
43 Tove Bargisen 20 23 26 18 22 109 3
44 Svend Bargisen 5 19 12 16 23 75 10
46 Margit Troelsen 20 x x x 26 46 15
47 Johnna Rasmussen x 26 x 13 x 39 21
48 Henning Rasmussen x 16 x 18 x 34 24
49 Uffe Baun 26 26 23 x 16 91 5
51 Thomas Poulsen x x x 25 x 25 25
52 Thea Poulsen x x 15 26 x 41 18
53 Ragnhild Nielsen x x 22 13 x 35 23
55 Aase S. Saabye 15 x x x x 15 31
56 Erling Saabye 22 x x x x 22 26
57 Kent Mikkelsen x x 19 26 x 45 16
58 Else Olsen 24 11 26 24 x 85 7
59 Samuel Olsen 14 26 23 26 x 89 6
64 Geerth Larsen x x 15 23 x 38 22
65 Birgit R. Larsen x x 23 20 x 43 17
67 Bent Pedersen 24 26 22 20 25 117 1
69 Lars Foersom x x x x 22 22 26

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.