En forening i Hornslet IF

Spillekalender 2018

NY Petanque spillekalender for 2018
Der er almindelig træning på følgende tidspunkter:
    søndage hele året kl. 1000 – tirsdage fra 1.april til 31.aug.kl. 1900
    tirsdage i september kl.1800 og tirsdage i resten af året kl.1400.
Dato Kl.
Søndag 8.apr 09.30 Sæsonstart (medbring selv kaffe m.v.)
Søndag 22.apr. 10.00 1. Flasketurnering
Tirsdag   1.maj 19.00 1. Supermelee
Søndag   6.maj 10.00 2. Flasketurnering
Søndag 13.maj 10.00 3. Flasketurnering
Tirsdag 15.maj 18.30 Træning Rodskov
Tirsdag 22.maj 19.00 2. Supermelee
Søndag   3.juni 10.00 4. Flasketurnering
Mandag 11.juni 18.30 IFÅ Træning
Tirsdag 12.juni 19.00 3. Supermelee
Søndag 17.juni 10.00 Champagnespil og grill (husk madkurv m.v.)
Tirsdag 19.juni 19.00 4. Supermelee
Søndag   1.juli 10.00 5. Flasketurnering
Tirsdag 3.juli 18.30 HIF træning
Tirsdag 10.juli 19.00 5. Supermelee
Onsdag 1.aug. 18.30  Rosenholmsmesterskab
Søndag   5.aug. 10.00 6. Flasketurnering
Tirsdag 14.aug. 19.00 6. Supermelee
Søndag 19.aug.   9.30 HIF Klubmesterskab (Husk tilmelding – se opslag)
Tirsdag 28.aug. 19.00 7. Supermelee
Søndag   9.sept. 10.00 7. Flasketurnering
Tirsdag 18.sept. 18.00 8. Supermelee
Søndag 23.sept. 10.00 8. Flasketurnering
Tirsdag   2.okt. 19.00 Generalforsamling og afslutning (se opslag)
Findes på Hjemmeside: Hornslet Petanque/om Petanque

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.