En forening i Hornslet IF

Flasketurnering 2020

nr. fornavn efternavn 21.06 28.06 12.07 26.07 16.08 13.09 27.09 total
2 Lili Staugaard 26 x 26
3 Anna M. Thomsen 39 32 71
5 Susanne Kristiansen 27 39 66
6 Grethe Munkholm 31 27 58
8 Allan Bloch 26 28 54
11 Karna Martinussen 39 x 39
12 Svend Martinussen 22 29 51
16 Gerda Jørgensen 34 39 73
24 Ingrid                  Andersen x 37 37
33 Ove Larsen 31 29 60
34 Karen H. Sørensen 37 23 60
36 Kurt Laursen 30 25 55
37 Stella Andersen 31 34 65
41 Tove Høstrup 32 27 59
43 Tove Bargisen 34 38 72
44 Svend Bargisen 34 38 72
46 Margit Troelsen 23 23 46
47 Johnna Rasmussen 30 x 30
48 Henning Rasmussen 21 x 21
64 Geerth Larsen 30 24 54
65 Birgit Larsen 31 38 69
67 Bent Pedersen 24 38 62

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.