En forening i Hornslet IF

FLASKETURNERING 2018

Nr Fornavn Efternavn 22.04 06.05 13.05 03.06 01.07 05.08 09.09 23.09 Point Plads
1 Benny Larsen 0  0  0
2 Lilli Staugaard 28  0 23
3 Anna M. Thomsen 24  0  0
4 Arne Høstrup 33  39  29
5 Susanne Kristiansen 39 34  30
6 Grethe Munkholm 30  37  0
8 Allan Bloch 31 24  30
11 Karna Martinussen 27  0  24
12 Svend Martinussen 30  26  30
15 Ena Sørensen 0  0  0
16 Gerda Jørgensen 0  0  19
18 Ingelise Asferg 0  0  0
19 Bent Knudsen 31  24  0
24 Ingrid Andersen 29  0  0
25 Hans R Rasmussen 0  0 0
27 Bent Nielsen 17  0  0
28 Leif Frederiksen 0  0  0
33 Ove Larsen 37  29  24
34 Karen H Sørensen 35  34  34
35 Anne-Marie Theill 0 0  0
37 Stella Andersen 0  34  0
41 Tove Høstrup 35  0  31
43 Tove Bargisen 38  28  28
44 Svend Bargisen 25  34  32
45 Vagn P Pedersen 30  36  39
46 Margit Troelsen 29  0  0
51 Thomas Poulsen 35  18  0
52 Thea Poulsen 21  32  0
53 Ragnhild Nielsen 30  29  0
54 Mogens Theill 0  0  0
55 Aase Saabye 0  0  0
56 Erling Saabye 0 0  0
57 Kent Mikkelsen 22  0  0
61 Inge Christiansen 33  37  39
64 Geerth Larsen 0  0  0
65 Birgit R. Larsen 0  0  0
67 Bent Pedersen 39  38  39
68 Lauge Kjærgaard 33  27  23
69 Lars Foersom 17  32  37
70 Gitte Foersom 39  0  25

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.