En forening i Hornslet IF

Flasketurnering 2018

Flasketurnering 2017
Nr Fornavn Efternavn 22.04 06.05 13.05 03.06 01.07 05.08 09.09 23.09 Point Plads
1 Benny Larsen
4 Arne Høstrup
6 Grethe Munkholm
8 Allan Bloch
11 Karna Martinussen
12 Svend Martinussen
15 Ena Sørensen
16 Gerda Jørgensen
18 Ingelise Asferg
19 Bent Knudsen
24 Ingrid Andersen
25 Hans R Rasmussen
27 Bent Nielsen
28 Leif Frederiksen
33 Ove Larsen
34 Karen H Sørensen
37 Stella Andersen
41 Tove Høstrup
43 Tove Bargisen
44 Svend Bargisen
45 Vagn P Pedersen
46 Margit Troelsen
51 Thomas Poulsen
52 Thea Poulsen
53 Ragnhild Nielsen
55 Aase Saabye
56 Erling Saabye
57 Kent Mikkelsen
61 Inge Christiansen
64 Geerth Larsen
65 Birgit R. Larsen
67 Bent Pedersen
68 Lauge Kjærgaard
 

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.