En forening i Hornslet IF

Flasketurnering 2020

nr. fornavn efternavn 21.06 28.06 12.07 26.07 16.08 13.09 27.09 total Plads
2 Lili Staugaard 26 x x x 26 25
3 Anna M. Thomsen 39 32 34 35 140 1
5 Susanne Kristiansen 27 39 35 x 101 8
6 Grethe Munkholm 31 27 36 31 125 6
8 Allan Bloch 26 28 27 x 81 13
11 Karna Martinussen 39 x x x 39 19
12 Svend Martinussen 22 29 32 x 83 11
16 Gerda Jørgensen 34 39 34 x 107 7
21 Henning Kristiansen x x 29 x 29 23
24 Ingrid Andersen x 37 26 x 63 17
33 Ove Larsen 31 29 32 x 92 9
34 Karen H. Sørensen 37 23 32 x 92 9
36 Kurt Laursen 30 25 27 x 82 12
37 Stella Andersen 31 34 x x 65 16
41 Tove Høstrup 32 27 39 31 129 4
43 Tove Bargisen 34 38 33 31 136 2
44 Svend Bargisen 34 38 32 27 131 3
45 Vagn  P. Pedersen x x 34 x 34 20
46 Margit Troelsen 23 23 32 x 78 14
47 Johnna Rasmussen 30 x x x 30 22
48 Henning Rasmussen 21 x x x 21 26
64 Geerth Larsen 30 24 x x 54 18
65 Birgit Larsen 31 38 x x 69 15
67 Bent Pedersen 24 38 36 31 129 4
69 Lars Foersom x x 33 x 33 21
70 Gitte Foersom x x 29 x 29 23

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.