En forening i Hornslet IF

Flaskespil 2019

Nr. navn 28.04 12.05 02.06 21.07 04.08 18.08 01.09 22.09 point Placering
2 Lili Staugaard 14 33 47
3 Anne M. Thomsen 31 26 57
4 Arne Høstrup 39 39 78
5 Susanne Kristiansen 37 34 71
6 Grethe Munkholm 33 32 65
11 Karna Martinussen 39 0 39
12 Svend Martinussen 28 0 28
21 Henning Kristiansen 29 28 57
33 Ove Larsen 23 0 23
34 Karen H. Sørensen 24 35 59
36 Kurt Laursen 28 35 63
37 Stella Andersen 34 0 34
41 Tove Høstrup 39 16 55
43 Tove Bargisen 38 28 66
44 Svend Bargisen 33 38 71
45 Vagn P. Pedersen 38 29 67
46 Margit Troelsen 25 31 56
49 Uffe Baun 21 0 21
51 Thomas Poulsen 24 30 54
52 Thea Poulsen 29 29 58
53 Ragnhild Nielsen 30 0 30
55 Aase Saabye 22 39 61
56 Erling Saabye 32 25 57
57 Kent Mikkelsen 29 0 29
58 Else Olsen 24 0 24
59 Samuel Olsen 30 0 30
64 Geerth Larsen 39 31 70
65 Birgit R. Larsen 39 33 72
67 Bent Pedersen 21 39 60
69 Lars Foersom 39 0 39

Hornslet IF petanque

HIF har haft Petanque afdeling siden 1999, hvor Rosenholm Petanque Club meldte sig ind i HIF og dermed ophørte som en selvstændig klub. Klubben blev startet allerede i 1986, som en af de første klubber nord for Århus. Initiativtagerne var afdelingens nuværende formand og kasserer. Klubben spillede på arealer rundt omkring i Hornslet. Mest på parkeringsarealer med grusbelægning, en tid ved møbelfabrikken på Eskerodvej, derpå ved rensningsanlægget på Engvej og en periode ved fjernvarmecentralen. En god plads var grusbanen, der hvor hal 2 nu ligger, men denne bane måtte opgives i forbindelse med opførelsen af hal 2. Klubben fik da sit blivende sted på grusbanerne ved Stadionvej og vi kunne i 1999 indvi klubhuset og de nye baner. I 1986 måtte medlemmerne køre langt for at møde spillere fra andre klubber. Modspillerne fandt vi bl.a. i Århus, hvor der blev spillet i Mindeparken og på grusbanen ved Ridehuset. Siden blev petanquespillet uhyre populært og nye klubber opstod snart i hver by og sogn.