Hornslet Idrætsforening

Kontor: Stadionvej 4, 8543 Hornslet 

Tlf. 86 99 41 69 

E-mail:  kontor@hornslet-if.dk

Hovedbestyrelsen HIF

Mødetidspunkt

Onsdag den  14.08.2019, kl. 19.00.

Mødested

Hornslet Hallen, Lokale ved Kantinen

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Opgørelse af antal stemmer, der er til stede ved den ekstraordinære generalforsamling
  4. Behandling af indkomne forslag: Forslag til nye vedtægter for HIF
  5. Eventuelt

Med venlig hilsen 

 Hovedbestyrelsen HIF