Hovedafdelingen i Hornslet IF

Carl Udsen Jensen – legat

Hornslet Idrætsforening har arvet 50.000 kr fra Carl Udsen Jensen.

Bestyrelsen i Hornslet Idrætsforening har besluttet at oprette et legat i Idrætsforeningen, hvor man kan søge tilskud til eksempelvis kontingenter for hårdt trængte familier og andre detagergebyrer relateret til Hornslet Idrætsforening’s aktiviteter.

Som i ved er det mærkesag for os alle i Hornslet Idrætsforening, at alle der har lysten, også skal have muligheden. Så skal vi hjælpe – så gør vi det – for alle børn og unge har krav på at indgå i fællesskaber.

Legatet er opkaldt efter Carl Udsen Jensen til mindet om hans gavmildhed.

Ansøgningsskema:

Hornslet IF hovedafdeling

Hornslet IF består af en hovedafdeling og underafdelinger med forskellige idrætstilbud.

Kontakt:
HIF’S KONTOR
Stadionvej 4
8543 Hornslet
Tlf. 8699 4169
E-mail: kontor@hornslet-if.dk

Vi vil i fremtiden genindfører kontortider.
(kommer senere)

Kontoret træffes på mail kontor@hornslet-if.dk og skriv gerne dit telefon nummer så kan vi ringe