Hovedafdelingen i Hornslet IF

I tilfælde af en ulykke

Hvad skal jeg gøre i tilfælde af en ulykke?

Ved eventuelle alvorlige ulykker i arbejdstiden eller brand må enhver medarbejder handle ud fra sin bedste overbevisning om, hvad der virker rigtigt. Vi har afholdt førstehjælpskurser i alle afdelinger, og medarbejderne opfordres til at bruge de teknikker, der er lært på kurset. Ledelsen skal omgående underrettes, men det vigtigste er naturligvis straks at rekvirere hjælp ved at trykke (0)112.

Arbejdsmiljøudvalget har oplysninger på den enkeltes nærmeste pårørende/kontaktpersoner ligesom disse oplysninger ligger på intranettet under ”Arbejdsmiljø” / I tilfælde af ulykke. Vær dog opmærksom på først at overveje om kontakt til pårørende giver mening, da en dramatisk melding pr. telefon uden nogle brugbare oplysninger kun vækker bekymring og ikke er konstruktiv.

Brug jeres almindelige sunde fornuft og prøv at bevare roen.

Der er nogle gode råd til, hvordan man reagerer bedst muligt i tilfælde af en ulykke. Læs dem gerne nu, da det er for sent at sætte sig ind i det, hvis der først er opstået en ulykke.

http://www.dr.dk/sundhed/Behandling/Foerstehjaelp/2010/1102144621.htm

Dansk Røde Kors har udbudt en mobilløsning med en trin-for-trin hjælp, der kan downloades til mobilen for alm. takst, som evt. kan downloades af den enkelte.

http://www.drk.dk/mobil

TV2 har også lavet en app (i hvert fald til iPhone).

Hornslet IF hovedafdeling

Hornslet IF består af en hovedafdeling og underafdelinger med forskellige idrætstilbud.

Kontakt:
HIF’S KONTOR
Stadionvej 4
8543 Hornslet
Tlf. 8699 4169
E-mail: kontor@hornslet-if.dk

Vi vil i fremtiden genindfører kontortider.
(kommer senere)

Kontoret træffes på mail kontor@hornslet-if.dk og skriv gerne dit telefon nummer så kan vi ringe