Hovedafdelingen i Hornslet IF

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpolitik i Hornslet IF

groensmiley_image-png

Vi betragter et godt arbejdsmiljø som en vigtig del af vores hverdag og som et fundament for, at vi kan skabe et godt resultat for vores virksomhed og vores medarbejdere.

 

En positiv udformet arbejdsmiljøpolitik signalerer at Hornslet IF  ønsker at sikre en sund og tryg arbejdsplads, hvor trivsel og driftsikkerhed er i orden.

 

Vi er overbeviste om, at en naturlig integration af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø giver os mindre sygefravær gennem mere engagerede og tilfredse medarbejdere.

 

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at Hornslet IF også fremover kan fastholde og rekruttere en dygtig og fleksibel medarbejderstab samt levere serviceydelser af en høj kvalitet.

Vi vil derfor:

  • Overholde gældende arbejdsmiljølovgivning og myndighedskrav.
  • Tilrettelægge vores arbejde således, at der skabes et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder trives og udvikles.
  • Tage højde for fordelene ved en arbejdsplads med mangfoldighed, f.eks. i forhold til alder, etnisk baggrund og køn.
  • Iværksætte initiativer, der fremmer den fysiske sundhed og velvære for den enkelte medarbejder. Dette vil ske igennem ansvarlige programmer som frugtordninger, rygestop-kurser, tilbud til motion mv.
  • Uddanne og motivere medarbejderne til at tage aktivt del i arbejdsmiljø-arbejdet og -ansvaret.

 

Hornslet , 2016

Michael Møller Jensen

Formand

Hornslet IF hovedafdeling

Hornslet IF består af en hovedafdeling og underafdelinger med forskellige idrætstilbud.

Kontakt:
HIF’S KONTOR
Stadionvej 4
8543 Hornslet
Tlf. 8699 4169
E-mail: kontor@hornslet-if.dk

Vi vil i fremtiden genindfører kontortider.
(kommer senere)

Kontoret træffes på mail kontor@hornslet-if.dk og skriv gerne dit telefon nummer så kan vi ringe