Hovedafdelingen i Hornslet IF

Ansvarsområder

HOVEDANSVARSOMRÅDER FOR HOVEDBESTYRELSEN-HIF: 2018/19

Hovedformand: Jens Dueholm Pedersen

 • Mødeleder ved møder arrangeret af hovedbestyrelsen
 • Ansvarlig for kontakt til afdelingernes formænd.
 • Ansvarlig for kontakt til Hornslet Hallernes bestyrelse.
 • Ansvarlig over for offentlige myndigheder.
 • Kontakt til DGI.

Næstformand: Bjarne Højgaard

 • Stedfortræder for hovedformanden.
 • Stedfortræder for sekretæren
 • Kontakt til HIF bladet

Sekretær: Maibritt Friis Jakobsen

 • Ansvarlig for modtaget post og besvarelse af korrespondance
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse af møder
 • Ansvarlig for sager og udarbejdelse af dagsorden og referat
 • Kontakt til halbestyrer

Hovedkasserer: Calle Sandgaard

 • Ansvarlig for HIF’s økonomi.
 • Ansvarlig for Kontoret og tilrettelæggelse af kontorets funktioner.
 • Ansvarlig overfor Told & Skat.
 • Ansvarlig for budget/regnskab (hovedforeningen – banko – aktiviteter).
 • Ansvarlig for afdelingernes budgetskemaer.
 • Ansvarlig for indkaldelse af afdelingernes regnskaber.
 • Ansvarlig for ansøgning af aktivitetstilskud.
 • Kontakt til afdelingskassererne
 • Opsyn med at afdelingerne fører en ansvarlig økonomisk politik.
 • Søge tilskud hos offentlige myndigheder, kommunen og DGI.

Bestyrelsesmedlem:   Michael Møller Jensen

 • Ansvarlig for opdatering til hovedafdelingens hjemmeside

Suppleanter: Karin Rasmussen og Anne Grethe Nissen (AG)

Hornslet IF hovedafdeling

Hornslet IF består af en hovedafdeling og underafdelinger med forskellige idrætstilbud.

Kontakt:
HIF’S KONTOR
Stadionvej 4
8543 Hornslet
Tlf. 8699 4169
E-mail: kontor@hornslet-if.dk

Vi vil i fremtiden genindfører kontortider.
(kommer senere)

Kontoret træffes på mail kontor@hornslet-if.dk og skriv gerne dit telefon nummer så kan vi ringe